Z

DATO

10. - 11. Januar 2023

PROGRAM

Se hele programmet

Påmelding

Ordinær: 5 950 kr
Student/presse: Gratis

Velkommen til Sjømatdagene 2023!

Sjømatdagene arrangeres av den nasjonale arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene, og er et årlig arrangement for alle som har interesse for sjømatnæringa.

På Scandic Hell (Stjørdal) møtes folk fra hele næringa til en fagkonferanse over to dager, med festmiddag på kvelden den 10. Januar. Her vil du også møte mange spennende bedrifter på stand, og knytte nettverk på tvers av fagfelt.

Sett av datoene 10.-11. Januar, og meld deg på! Påmeldingsfrist er 9. Januar.

Stand

Ønsker din bedrift å booke stand under Sjømatdagene? Ta kontakt med daglig leder i FIAS, Frode Kvamstad, på frode@fiasinnkjop.no

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Påmelding

Dag 1

10. januar 10:00-17:10

Dag 2

11. januar 08:45-14:00

Programleder

Erik Wold

Program- og debattleder som vil lede konferansen med en stødig hånd!

10.januar 10:00-17:10

Program

^

Registrering

^
10:00 - 10:15

Velkommen

Robert Holmøy Eriksson,
administrerende direktør i Sjømatbedriftene

^
10:15 -10:35

Åpning av Sjømatdagene

Bjørnar Skjæran, fiskeri- og havminister (Ap)

^
10:35 - 11:10

Økonomi og marked
Makroøkonomisk analyse

 

Verdensøkonomien sett med norske øyne
v/Elisabeth Holvik, sjeføkonom i SpareBank1 Gruppen.

Er laksens opptur forbi? – Sjømatanalyse 2023
v/ Knut-Ivar Bakken, sjømatanalytiker, SpareBank 1 Markets

Hva med torskens fremtid? – Sjømatanalyse 2023
v/Ola Øvrelid, banksjef Sjømat, SpareBank 1 SMN

^
11:10 - 11:30

Pause

^
11:30 - 12:00

Markedadgang i en urolig tid

Frihandelsavtaler – Hva er Norges posisjon og ambisjon?
v/Sveinung Røren, avd. direktør Nærings- og fiskeridepartementet.

Hvilke endringer og trender ser vi i eksportmarkedet
v/Tom Jørgen Gangsø, direktør markedsinnsikt og markedsadgang, Sjømatrådet  

^
12:00- 12:20

Norge trenger engasjerte samfunnsbyggere
For å kunne opprettholde velferdsstaten og lykkes med det grønne skiftet trenger vi privatpersoner og familier som bygger arbeidsplasser og skaper verdier. Dette må det både skapes bred forståelse for og legges til rette for. Hvordan lykkes vi med det fremover? Og hva bør eiere gjøre for å være bedre rustet for fremtidens utfordringer?


^
12:20 - 13:10

Lunsj

Formue
v/Øystein Bø, administrerende direktør

^
13:10 - 13:20

Hvilket skatteregime kan vi vente oss for fremtiden

^
13:20 - 13:40

Grunnrente og utredningsplikten

Finansdepartementets høringsnotat fra september oppfyller ikke kravene i utredningsinstruksen.  Høringsuttalelsene er nå levert. Hvordan må regjeringen håndtere saken videre for å følge de demokratiske spillereglene i vårt samfunn?

 

 v/ Bettina Banoun (H) advokat/partner i Advokatfirma Wiersholm og medlem av skatteutvalget


v/ Halfdan Mellbye (H) advokat og partner i SANDS

^
13:40 - 14:50

Konsekvens av lakseskatt – Tilbake fra global industri til attåtnæring?
Kystens livsnerve i hardt vær – Vi står ovenfor et framtidsvalg

En samtale om konsekvensene av skatteforslagene. Næringen har gått fra å være en attåtnæring til å bli en global industri, er vi i ferd med å returnere til en attåtnæring? Samtalen vil foregå mellom konfransier Erik Wold, Ole Eirik Lerøy, Styreleder i MOWI, og Atle Eide, styreleder Salmar Aker Ocean AS

^

 Debatt

Inn på scenen kommer tre toneangivende sentrale politikere og fortsetter samtalen med næringsaktørene Eide og Lerøy.  

^

Hva hadde INSULA vært uten «laksepenger»?

Sigvald Rist, konserndirektør INSULA Norge.

^

Avindustrialisering av Distrikts-Norge

En samtale om hvordan leverandør-industrien rammes av forslaget om grunnrenteskatt. I samtalen møter du:

  • Sigvald Rist, administrerende direktør i INSULA
  • Arnt Ove Amdal, administrerende direktør i Overhalla Betongbygg AS
  • Harald Tom Nesvik styremedlem i GATH, kommunikasjonssjef og samfunnskontakt i Sølvtrans.

Sentrale politikere vil delta i samtalen med næringsaktørene.

^

Påvirker grunnrenteforslaget torskeoppdrett og hvitfisknæringen generelt ?

Samtale mellom Keven Votterstad, prosjektleder i torskenettverket og Helga Pedersen, ordfører i Tana kommune.

^
14:50 - 15:10

Hvordan vil sikkerhetspolitikken påvirke handelspolitikken

Hvordan vil sikkerhetspolitikken påvirke handelspolitikken
v/ Anniken Huitfeldt, utenriksminister

^
15:10 - 15:30

Pause

^
15:30 -15:50

Forventninger til nytt tillatelsessystem

En samtale mellom 2 sentrale næringspolitikere og Roger Hofseth, daglig leder Hofseth International og  Anne Marte Tombre, økonomileder fra Tombre Fiskeoppdrett.

^
15:50 -16:10

Er det bare de store som kan dra til havs?

Samtale mellom aktørene og sentrale politikere. arbeidende styreleder i Utror Lars Konrad Johnsen og  Bård Skjelstad, daglig leder i  Aqualoop. 

^
16:10- 16:30

Hva blir konsekvensene for kommunene og kystsamfunnet?

Vi belyser konsekvensene for kommunene og kystsamfunnene i en samtale mellom  kystordførerne;

Ole L. Haugen (Ap) ordfører i Hitra kommune og leder av kystnettverket,
Sigrun W. Prestbakmo (Sp) ordfører i Salangen kommune,
Sture Pedersen (H), ordfører i Bø kommune i Vesterålen
Per Lerøy (Ap), ordfører i Austrheim kommune.
Helga Pedersen (Ap), ordfører i Tana kommune

^
16:30 -17:00

Vi kjører debatt – Kystens fremtid

Sjømatdagene blåser valgkampen 2023 i gang med debatt mellom toneangivende rikspolitikere, og hvor temaet er kystens fremtid – et framtidsvalg for Distrikts-Norge.

^
17:00 -17:15

Politisk oppsummering og analyse

v/Bjarne Håkon Hanssen tidligere statsråd og nåværende partner i Kruse Larsen
v/Veronica Pedersen tidligere statssekretær i fiskeridepartementet.

^
17:15 - 17:20

Avslutning dag 1

Erik Wold, konferansier

^
19:15

Festmiddag

Dørene åpnes til årets store sjømatbuffet.

Her er noen av aktørene du vil se fra scenen

(Flere aktører kommer)

Bjørnar Skjæran 

Fiskeri-
og havminister (Ap)

Mer info

Bjørnar Skjæran tiltrådte som minister 14.10.2021. Han
har yrkesbakgrunn som gårdbruker og selvstendig næringsdrivende. Han kommer fra Lurøy kommune i Nordland, hvor han også var ordfører i perioden 2011-2015. I dag er han gruppeleder for Arbeiderpartiet på fylkestinget i Nordland. Han ble medlem av AUF da han gikk på videregående skole i Mo i Rana. Skjæran har sittet i sentralstyret siden 2013, og ble valgt til nestleder i Arbeiderpartiet i 2019.

Kilde: www.arbeiderpartiet.no

Robert Holmøy Eriksson

Adm. direktør,
Sjømatbedriftene

Mer info

Robert Holmøy  Eriksson er Administrerende direktør i Sjømatbedriftene, og tidligere politiker (Frp). Han var innvalgt på Stortinget fra Nord-Trøndelag 2005–2013 og var leder av Stortingets arbeids- og sosialkomité 2009–2013. Mellom 2013 og 2015 var han arbeids- og sosialminister i Erna Solbergs regjering. Etter at han sluttet i politikken i 2015 har han jobbet som PR-konsulent i firmaet MSLGROUP og som lobbyist for sjømatindustrien. Han ble i 2017 ansatt som Administrerende direktør i Sjømatbedriftene

Anniken Huitfeldt

Utenriksminister
(Ap)

Mer info

Anniken Scharning Huitfeldt er en norsk politiker og Norges utenriksminister siden 14. oktober 2021. I Jens Stoltenbergs andre regjering var hun barne- og likestillingsminister 2008–2009, kulturminister 2009–2012 og arbeidsminister 2012–2013. Huitfeldt har sittet på Stortinget for Akershus siden 2005 og har en lang og omfattende karrie som norsk politiker.

Atle Eide

Styreleder
Salmar Aker Ocean AS

Mer info

Torgeir Knag Fylkesnes

Stortingsrepresentant
(Sv)

Mer info

Torgeir Knag Fylkesnes, født 4. juni 1975 i Tromsø, er en norsk politiker og nestleder i Sosialistisk Venstreparti (SV). Fra høsten 2013 representerer han Troms på Stortinget. Han var medlem av Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen fra 2013 til desember 2015, da han gikk inn i Næringskomiteen. I stortingsvalget 2017 var han SVs førstekandidat i Troms, og han ble gjenvalgt til en ny periode på Stortinget. Han ble valgt inn i kommunestyret i Tromsø under kommunevalget 2019, men sitter ut perioden på Stortinget før han starter arbeidet i Tromsø kommune.

Fylkesnes er vokst opp i Tromsø. Sammen med familien bodde han to år i Botswana, hvor han gikk på skole i Gaborone 1983–1985.[7] Han har hovedfag i filosofi fra Universitetet i Tromsø fra 2002.[8] Hovedoppgaven handlet om hvordan nye ideer oppstår. Han har vært studentpolitiker for Sosialistisk Studentlag på Universitetet i Tromsø, hvor han var leder av studentstyret (1998) og studentrepresentant i universitetsstyret (1999).

Fylkesnes har sittet i kommunestyret i Tromsø (1999–2003). Han har jobbet på partikontoret og for stortingsgruppa til SV, og han har vært leder av Troms SV. I perioden 2012–2015 satt han i SVs sentralstyre.

Fylkesnes har vært kommunikasjonsrådgiver i Norsk Sykepleierforbund, kommunikasjonssjef i Teknologirådet og filosof i reklame- og teknologiselskapet Arc Giraff.

Alfred Bjørlo

Stortingsrepresentant
(V)

Mer info

Alfred Jens Bjørlo (født 17. desember 1972 i Nordfjordeid) er en norsk politiker (V). Bjørlo var ordfører i tidligere Eid kommune som var i Sogn og Fjordane fra 2011 til 2019 og fortsatte som ordfører i nye Stad kommune i Vestland fra 2019 til 2021. Fra 1. oktober 2021 er Alfred Bjørlo Stortingsrepresentant for Venstre fra Sogn og Fjordane valgkrets, hvor han sitter i Stortingets næringskomité.

Sigvald Rist

Administrende direktør 
Insula

Mer info

Sigvald Rist ledet Insulas datterselskap Lofotprodukt AS fra etableringen i 1994 til opprettelsen av Insula i 2015. Før dette arbeidet han på Dahl Nusfjord settefiskanlegg AS.

Han satt i perioden 2010-2014 i Sjømatbedriftenes fiskematutvalg.

Sigvald har en Bachelorgrad i Akvakultur fra Nord Universitet, og lederutdanning gjennom Nord-Norsk Lederutvikling.

Ole Laurits Haugen

Ordfører (Ap)
Hitra kommune 

Mer info

Ole Laurits Haugen (født 1954) er Ap-politiker og ordfører i Hitra kommune. Han har en bakgrunn som blant annet fiskeoppdretter.

Ole-Eirik Lerøy

Styreleder
MOWI ASA

Mer info

Ole-Eirik Lerøy, Styreleder Mowi 2010-,

CEO Lerøy Seafood  group 1991-2008.

Tidl styreleder Norges sjømatråd, tidl styreleder sjømat Norge.

Bettina Banoun

Advokat (H)
Advokatfirma Wiersholm

Mer info

Bettina Banoun (born 1972) is a Norwegian barrister with a doctorate in tax law.

She took the master’s degree at Oxford University in 1993, the cand.jur. degree at the University of Oslo in 1995, and the doctorate at the same institution in 2003. She was a research fellow at the University of Oslo from 1997 to 2001, and a visiting scholar at the Harvard Law School in 1997. In 2002 she was hired as a partner in the law firm BA-HR, changing to the law firm Wiersholm in 2004. From 2006 she has admittance to Supreme Court cases. Banoun has specialized in tax law. In the public she became noted, among others, for spearheading a class action suit against Oslo Municipality over the introduction of property tax. She has been a member of the board of the global shipping company Wilh. Wilhelmsen.

Banoun was born in Bærum to a Norwegian mother and a father of Moroccan descent. As a teenager she played the main character Flora in the film X (1986), following with a role in Svarte pantere (1992). She is married to Anders Ryssdal, who is a son of Rolv Ryssdal and Signe Marie Stray Ryssdal. She also has three children named Alexander, William and Frances. Alexander was born in 2002 and currently attends Oslo Handelsgymnasium skole in Frogner, Oslo. They reside in Ullern.

 

Anne Marte Tombre

Økonomidirektør
Tombregruppen AS

Mer info

Next generation salmon and trout farmer. Graduated from the Norwegian School of Economics (NHH) with a major in Business Analysis and Performance Management. Master thesis: “Leadership and Change in Small Organizations”, written in connection with the Future-Oriented Corporate Solutions (FOCUS) research program at NHH.

Arnt Ove Amdal

Administrerende direktør
Overhalla Betong AS

Mer info

Arnt Olav er en gründer som har bygget opp Overhalla Betongbygg fra å være en liten familiebedrift, til nå å ha mer enn 220 ansatte.

Bedriften har to fabrikker i Trøndelag med en omsetning på over 600 mill i 2022. Del av Overhalla Gruppen, der Amdal er hovedaksjonær. Er også medeier med 50% i to elementfabrikker i Nordland.

Overhalla Betongbygg produserer prefabrikkerte betongelementer og har havbruksnæringen som hovedkunde

11. januar 08:45 -14:00

Program

^
08:45 -09:45

Speed date

Egen påmelding for deltakere som ønsker speeddate med en eller flere av våre hovedsponsorer Sands, Formue, Sparebank 1 SMN  

^

 Vi er frisk og rask og klar for dag 2    

^
09:50 - 10:10

Fra Olympiske runder på skøytebanen til sirkulære transportløsninger for sjømatnæringen  

Johan Olav Koss, founder  i CIRCMAR AS og Espen Ramsbacher founder og CEO i CIRCMAR AS

^
10:10 - 10:30

De privateide bedriftene – Norskekystens livsnerve        

Junior Consulting AS
v/Anders Rodem
v/Ivar Refsdal

^
10:30 - 10:50

Privat eierskap er livsnerven – Slik gjør vi det i Bø

Sture Pedersen, ordfører i Bø kommune i Vesterålen

^
10:50 - 11:10

Hvilken fremtid har det norske eierskapet

Kristin Clemet, daglig leder av Civita

^
11:10 - 11:30

Kaffepause

^
11:30 - 11:45

Noen skal holdes ansvarlig

v/Terje Brønstad og Roar Moe.
IF Skadeforsikring

IF

^
11:45 -12:00
^

Slik bryter vi havplastens lineære forbannelse

Øyvind Sandnes, administrerende direktør,Oceanize

^
12:00 - 12:40

Hva må til for å skape lønnsom Sjømatindustri

 • Hva gjorde islendingene, og har det vært vellykket?
  v/Forskningssjef for faggruppen Næringsøkonomi NOFIMA og professor II ved Norges Arktiske universitet (UiT), Bent Dreyer
 • En fiskeripolitikk hvor sjø og land går hand i hand – går det an ?
  En samtale mellom
 • Eirik Sørdahl, styreleder i Primex AS
 • Amalie Rosendahl Beck, assisterende daglig leder i Sjøkrepsen AS
 • Ingvild Dahlen, leder for teknologi, prosjekt og forretningsutvikling i Lerøy
 • Christoffer Moberg, Sjømathandler , Brødrene Berggren
^
12:50 - 13:00

Takk for nå – Avslutning av Sjømatdagene 2023

Oppsummering og avslutning av Erik Wold og Robert Holmøy Eriksson, administrerende direktør i Sjømatbedriftene

^
13:00

Lunsj

Anders Rodem

Konsulent
Junior Consulting 

Mer info

Anders Rodem  hjelper store og små selskap å gjennomføre tekniske og kreative prosjekter raskere, og bedre.

Nerd, begeistringsjeger, markedsmann og utvikler. Gjennom hele mitt liv har jeg elsket tekniske og kreative prosjekter. Det er i skjæringspunktet du finner min spisskompetanse. Nysgjerrighet og lidenskap har fått meg til å ta en startup fra 0-500 millioner på 1 år, til å vinne bronsje for beste markedskampanje og gull i birken på tandemsykkel.

Jeg legger alltid inn litt ekstra innsats; på jobb, sosialt og i egne prosjekter.

Junior Consulting: Junior Consulting er et konsulentselskap som er eid, styrt og drevet utelukkende av studenter ved NTNU. Selskapet tar på seg oppdrag innen strategi, teknologi/IT og design. Formålet er å bistå næringslivet med tjenester av høy kvalitet, samtidig som konsulentene tilegner seg relevant og verdifull arbeidserfaring.

Aksjon kyst Norge: I 2021 gjennomførte Junior Consulting en utredning av hvilken betydning de private bedriftene har for norskekysten. Rapporten fikk tittelen “De private bedriftene: Norskekystens livsnerve”. Rapporten tar for seg kystnæringens ringvirkninger og hjørnesteinsbedriftenes betydning for kyst-Norge.

 

 

Ivar Refsdal

Partner
Junior Consulting

Mer info

Ivar Refsdal  går 5. klasse på sivilingeniørstudiet Industriell økonomi og teknologiledelse, med spesialisering produktutvikling og produksjon. I tillegg til de obligatoriske fagene er Ivar veldig interessert i datateknologi, og har tatt mange ekstra emner innen data og kunstig intelligens. Vinteren 2021 hadde Ivar internship i Rystad Energy, sommeren 2021 internship i energiselskapet Sval og sommeren 2022 internship i Forte Digital.

Ivar har bare strøket på en prøve i løpet av sitt liv. Det var skarpskytterprøven i militæret der han skjøt på blinken til sidemannen. Det førte til at sidemann fikk flere poeng enn mulig mens Ivar fikk 0.

Kristin Clement

Daglig leder
Civita

Mer info

Kristin Clemet (født 1957) er en norsk tidligere politiker (H) som fra 2006 er daglig leder i den liberale tankesmien Civita.

I desember 2020 ble hun valgt inn i Den Norske Nobelkomite for perioden 2021–2026.[

Clemet var personlig sekretær for industriminister Jens-Halvard Bratz i Kåre Willochs regjering 1981–1983 og rådgiver for statsminister Kåre Willoch 1985–1986. Hun var partifunksjonær i en del år, blant annet som sekretariatsleder for Oslos byråd og leder av Høyres politiske avdeling. Hun var prosjektkoordinator ved etableringen av Finansbanken 1986–1987.

Hun var innvalgt som stortingsrepresentant for Oslo 1989–1993, men Kari Garmann møtte så lenge Clemet selv var arbeids- og administrasjonsminister i Jan P. Syses regjering 1989–1990. Fra 1990 satt Clemet i Stortingets kommunal- og miljøvernkomité. Hun søkte ikke gjenvalg til Stortinget i 1993, men ble redaktør i Høyres tidsskrift Tidens tegn. I 1997 ble hun viseadministrerende direktør i NHO med ansvar for næringspolitiske spørsmål.

I 2001 ble Clemet utnevnt til utdannings- og forskningsminister i Kjell Magne Bondeviks andre regjering. Blant annet la hun frem en stortingsmelding om forskning, Vilje til forskning, og stod for innføringen av Kvalitetsreformen i høyere utdanning, som var igangsatt av tidligere regjeringer. I skolepolitikken påbegynte hun arbeidet med skolereformen Kunnskapsløftet, som ble behandlet av Stortinget våren 2004 (Stortingsmelding nr. 30 (2003–2004) Kultur for læring) og gjennomført fra 2006. Hun innførte også friskoleloven.

Fra 2006 er hun daglig leder i den liberale tankesmien Civita. Hun har også hatt en del offentlige verv samt styreverv i næringsliv og organisasjonsliv, deriblant styreleder i Plan Norge og Forskningsparken i Oslo.

Sture Pedersen

Ordfører
Bø kommune

Mer info

Sture Pedersen (født 26. januar 1956) er en norsk lokalpolitiker (H) som siden 2007 er ordfører i Bø kommune i Vesterålen.

Høyre og Arbeiderpartiet stilte en fellesliste ved kommunestyrevalget 2007. Samarbeidet møtte noe motstand og kritikk i Arbeiderpartiet med enkelte trusler om utmeldelser lokalt, og kritikk fra fylkeskommunalt og sentralt hold. spesielt etter at listen samarbeidet med Fremskrittspartiet for å oppnå flertall i kommunestyret med 41,3 % av stemmene og Frps 11,1 %. Fra Høyres hold ble dette betegnet som en lokal sak.

Grunnet dette listesamarbeidet opplevde listen og kommunen økt interesse fra nasjonalt hold.

 

 

Johan Olav Koss og Espen Ramsbacker

Circkmar AS

Mer info

Johann Olav Koss (født 29. oktober 1968 i Drammen) er en norsk tidligere skøyteløper. I OL i 1994 toppet han sin karriere med tre gull i ett og samme mesterskap, og satte samtidig tre verdensrekorder. Han er stifter av og president i den humanitære organisasjonen Right To Play.

 

Christoffer Moberg

Sjømathandler
Brødrene Berggren

Mer info

Christoffer M. F Moberg er 20 år og jobber som sjømathandler hos Brødrene Berggren i Sandefjord. Han har kombinert lærlinge- og studietiden sin hos Brødrene Berggren og har vært der i nesten fire år.

Sjømatdagene er et årlig arrangement for alle som har interesse for sjømatnæringa. Sjømatdagene arrangeres av Sjømatbedriftene.

Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no

Følg oss gjerne
på sosiale medier!