Z

DATO

10. - 11. Januar 2023

PROGRAM

Se hele programmet

Påmelding

Ordinær: 5 950 kr
Student/presse: Gratis

Her er programmet

29 Dec, 2020

Program

19. Januar 2021 – 10:00-11:00

TEMA: ØKONOMI OG MARKED

 

 • H.K.H Kronprins Haakon hilser Sjømatnæringen
 • Utfordringer og muligheter i en ny tid
  Fiskeri- og sjømatminister – Odd Emil Ingebrigtsen
  og Robert Eriksson – Administrerende direktør i Sjømatbedriftene
 • Ett år med Korona økonomi – Hvordan vil dette prege Norges konkurransekraft og den globale handel?
  Frank Jullum – Sjeføkonom i Danske Bank
 • Hva kan hvitfisknæringen forvente i 2021
  Finn Arne Egeness – Sjømatanalytiker i Nordea Market
 • Opptur eller stagnasjon for laks og ørret i 2021?
  Knut Ivar Bakken – Sjømatanalytikker i Danske Bank
 • PARTILEDERDUELL – Sjømatnæringens betydning for økt verdiskapning, sysselsetting, distriktspolitikken og velferd
  Her stiller blant annet: Partileder FrP – Siv Jensen, Partileder V – Guri Melby
  Partileder Sp – Trygve Slagsvold Vedum, Nestleder Ap – Bjørnar Skjæran

20. Januar 2021 – 10:00-11:00

TEMA: TEKNOLOGI, TRANSPORT OG TRENDER

 • Hvor skal fremtidens laks produseres – På land, til havs, eller i våre fjorder?
  Håkon Andre Berg – Administrerende direktør i Salmon Evolution, Inge Berg – Laksegründer og eier av Nordlaks konsernet og Roger Hofseth – Konsernsjef i Hofseth International AS
 • Fiskevelferd – Bør dødelighet og rømming bli en del av vekstregimet?
  Torill Moseng – President i Veterinærforeningen og Aino Olaisen – Styreleder i Nova Sea
 • Hvordan teknologi kan bidra til økt lønnsomhet og bedre fiskevelferd
  Roy Angelvik – Leder Atea Havbruk
 • Bedre markedsadgang, og økt fortjeneste med Seafood Trust
  Espen Braathe – Europasjef i IBM Food Trust, Steinar Sønsteby – Konsernsjef i Atea og Marte Lund Myran – Markedssjef i Norwegian Seafood Trust AS
 • Sjømatnæringens transportbehov – henger vekst og infrastruktur sammen?
  Geir A. Mo – Administrerende direktør i Norges Lastebileier-Forbund, Helge Orten – Leder av stortingets transport- og kommunikasjonskomite og Jenny Følling – Leder av Nasjonal Rassikringsgruppe

21. Januar 2021 – 10:00-11:00

TEMA: BREXIT, FANGST OG KONSUM

 • BREXIT- og går sjø og land hand i hand i norsk fiskeripolitikk?
  Fiskeri- og sjømatminister – Odd Emil Ingebrigtsen og Tommy Torvanger – Konsernsjef i Nergård
 • Hvordan har Covid-19 påvirket sjømatmarkedet her hjemme?
  Camilla Beck – Markedsdirektør i Norges Sjømatråd
 • Advokatens speakers corner
  SANDS Advokatfirma
 • Maskinsynløsninger for arts- og vektestimering av fangst
  Elling Ruud Øye – Forsker, SINTEF Ocean
 • Idretten + sjømatnæringen = sunnere kosthold for barn og unge
  Berit Kjøll – President i Norges Idrettsforbund og
  Robert Eriksson – Administrerende direktør i Sjømatbedriftene
 • Årets Sjømatnavn
  Fiskeribladet presenterer årets navn i Sjømatnæringen
 • Jakten på kvinner i fiskerinæringen
  Emma Johanne Ingebrigtsen – Mastergradsstudent ved NTNU
 • Kulturelt innslag
  Adrian Jørgensen – Sanger, musiker og fiskerøkter

Velkommen til Sjømatdagene 2021 – Norges framtidsnæring i en ny tid

Sjømatdagene er et årlig arrangement for alle som har interesse for sjømatnæringa. Sjømatdagene arrangeres av Sjømatbedriftene.

Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no

Følg oss gjerne
på sosiale medier!