Løsningen er i det blå

13 Dec, 2019

Bente E. Torstensen er direktør for divisjon for akvakultur i Nofima. Hun mener sjømatindustrien kan løse en del av verdens klimaproblemer knyttet til matproduksjon. 

Bente E. Torstensen er direktør for divisjon for akvakultur i Nofima. Hun mener sjømatindustrien kan løse en del av verdens klimaproblemer knyttet til matproduksjon. 

Utgangspunktet er at FNs klimapanel viser at matproduksjon bidrar til mellom 20-40 prosent av det totale utslippet av klimagasser. 

– Anbefalingene fra FN er at kosten må bli mer plantebasert. Men FNs klimapanel har ikke sett på hvordan maten fra havet kan bidra til å redusere klimautslippene, sier Bente E. Torstensen. 

Hun har lang erfaring med forskning på sjømat generelt og fôr spesielt, både fra forskningsinstitusjoner og som ansatt i oppdrettsselskap. Hun vil skissere noen løsninger for hvordan sjømatindustrien kan redusere klimautslippene forårsaket av matvareindustrien under sitt foredrag på Sjømatdagene 2020. 

– Det er ikke laks som skal redde verden. Men vi kan eksportere teknologi som vil øke den globale produksjonen av sjømat. Det er noen flaskehalser som vi må løse opp i. Den ene er hvordan vi skal redusere arealbehov langs kysten ved å gjøre oppdrett av sjømat på land og i mer værutsatte områder offshore, slik at vi kan øke sjømatproduksjon i en større del av verden.

Hun peker videre på at sjømatindustrien har utfordringer med fiskevelferd og tilgangen til fôr. 

– Alle er enige i at det dør for mye fisk under produksjon. I tillegg må vi få større variasjon av fôr, vi trenger et langt større utvalg enn det vi har i dag. Her pågår det mye forskning, sier hun. 

Potensialet er enormt. I dag kommer seks prosent av proteinene vi spiser fra sjømat, hvorav halvparten av dette kommer fra oppdrett. Ut av dette utgjør marin oppdrett under én prosent. 

Få med deg foredraget hennes «FN slår matalarm – hva kan sjømaten bidra med?» under Sjømatdagene 2020. 

Sjømatdagene er et årlig arrangement for alle som har interesse for sjømatnæringa. Sjømatdagene arrangeres av Sjømatbedriftene.

Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Følg oss gjerne
på sosiale medier!

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)