Et bærekraftig løft for flyfrakten

13 Dec, 2019

Direktør for flyfrakt i Avinor, Martin Langaas, arbeider med å få fisken vår ut til alle verdens hjørner. På Sjømatdagene 2020 presenterer han tanker på hvordan sjømatindustrien kan være med på å skape en mer bærekraftig flyfrakt. 


– Flyfraktbransjen er i endring med krav til mer miljøeffektive løsninger. Jeg tror bransjen har godt av nye tanker og nykommere som utfordrer hvordan ting tradisjonelt har satt seg som standarder innen flyfrakt. Det er nødvendig for å kunne være med å ligge i forkant av de kravene som åpenbart vil komme, sier han.

Han har likevel troen på at flyfrakten kan bli langt mer bærekraftig og at den teknologiske utviklingen vil løse miljøutfordringene.

Innen sjømatindustrien er det blant annet et problem med isopor og bruk av is under frakt.

– På lasset med fisk fra Norge følger det store mengder isopor, ofte til land som ikke har mottakssystemer for dette. Jeg tror ikke dette vil bli godtatt i fremtiden, vi må legge til rette for ny type emballasje. Vi eksporterer også enormt mye is for å kompensere for en usikret kjølekjede fra eksportør til kunde. Mer fokusering på foredling i Norge vil også være godt miljøargument for flyfrakt. Løser vi alt dette vil det også gi gevinster for eksportørene, tror Martin Langaas.

På den politiske siden mener vi at tilgang til Sibirkorridoren vil kunne ha en enorm betydning for å sikre kortest mulig reisevei fra Norge til våre markeder i Asia.

Dette vil redusere behov for drivstoff, emballasje og is. En eventuell åpning av Sibir-korridoren for norske flyselskap vil kunne gi en stor miljøgevinst både for passasjerer og fisk.

– Det å selge inn interkontinentale flyruter til Norge er utrolig kompliserte og langstrakte prosesser. På den andre siden er det morsomt å ha en jobb som er en del av samfunnsoppdraget – en god infrastruktur og effektiv tilgang til våre viktigste handelspartnere skaper store verdier for Norge, sier han. 

Få med deg foredraget hans under Sjømatdagene 2020. 

Sjømatdagene er et årlig arrangement for alle som har interesse for sjømatnæringa. Sjømatdagene arrangeres av Sjømatbedriftene.

Tlf: +47 73 84 14 00
Besøksadresse:
Dronningens gate 7, 6. etasje
E-post: post@sjomatbedriftene.no
Personvernerklæring

Følg oss gjerne
på sosiale medier!

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)